Fest & högtid

Fest & högtid

Kristinasalen är vår festlokal. Den byggdes 1878 och är ett mäktigt rum med stora ytor och högt i tak. Salen har sin alldeles egen historia som är fantastisk! Här tar vi emot upp till 216 gäster.

Kristinasalen – festlokal:
Middagssittning 216 personer, Runda bord 128 personer

Dukat med rund bordrunda bord

Salen sedd uppifrån.

Dekoren i taket

Kristinasalen är en av Sveriges vackraste festsalar med fantastisk dekor.

Festdukning
slide_14

Dukat för fest vid runda bord.